Sanfunpunsuk

csr Sanfunpunsuk

Donate 200 old tires
2020-06-04

Wat Pong Yaeng Chalermprakiet School, Chiang Mai.

สร้างอาคารเรียนให้น้องๆ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพ 193
2020-01-23

อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

แบ่งปันรอยยิ้มให้น้องๆ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาละวะ
2020-01-16

จ.กาญจนบุรี

มอบสิ่งของให้โรงเรียนบ้านค้างอ้อย
2020-01-02

อ.นาหมื่น จ.น่าน

มอบยางที่ไม่ใช้แล้วจำนวน 172 เส้น ให้กับโรงเรียนสหกรณ์ดำริ
2019-11-25

ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว. จ.เชียงใหม่ 

แบ่งปันความสุขให้น้องๆ อ.แม่สะเรียง
2019-07-05

อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com