สาเหตุที่แอร์รถไม่เย็น มีอะไรบ้าง

อาการแอร์รถยนต์ไม่เย็น เป็นอาการที่พบเจอได้บ่อยครั้งในรถยนต์ที่ใช้งานในเมืองร้อนอย่างประเทศไทย เนื่องจากแอร์รถยนต์ต้องเผชิญกับอากาศที่ร้อนและมลภาวะต่างๆ จากการใช้งาน ซึ่งอาการแอร์ไม่เย็นสามารถเกิดจากหลากหลายสาเหตุ ดังนี้ 


1.น้ำยาแอร์รั่วตามจุดต่างๆ ซึ่งจุดที่น้ำยาแอร์รั่วบ่อย คือ บริเวณตู้แอร์ 
2.คอมเพรสเซอร์แอร์เสื่อมสภาพ ซึ่งอาจเกิดจากท่อแอร์อุดตัน น้ำยาคอมเพรสเซอร์ดำและเสื่อมสภาพ


3.สายพานแอร์หย่อนเกินไป หรือ ขาด ซึ่งจะส่งผลให้คอมเพรสเซอร์หมุนช้า หรือไม่หมุนทำงานเลย
4.กรองอากาศแอร์รถยนต์อุดตัน เกิดจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่างๆ ไปอุดตัน กั้นการไหลเวียนของอากาศ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำความเย็นจะลดลง