5 สาเหตุแบตเตอรี่เสื่อมเร็ว

แบตเตอรี่รถยนต์ทำหน้าที่เป็นแหล่งเก็บไฟฟ้าสำรอง คอยจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในรถยนต์ โดยแบตเตอรี่มีระบบภายในและปฏิกิริยาทางเคมีที่ซับซ้อน มีหลากหลายสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควร