5 พฤติกรรมเสี่ยง ทำแบตเตอรี่เสื่อมเร็ว

แบตเตอรี่ เป็นแหล่งพลังงานสำหรับรถยนต์ที่ช่วยสตาร์ทเครื่องยนต์ และเป็นแหล่งเก็บสำรองพลังงานไฟฟ้า โดยปกติแล้ว อายุการใช้งานแบตเตอรี่รถยนต์ อยู่ที่ 1 ปีครึ่งถึง 2 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน มาดูกันว่า 5 พฤติกรรมเสี่ยง ที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วกว่าที่ควรจะเป็นมีอะไรบ้าง


1.การจอดรถยนต์ทิ้งไว้เป็นเวลานานๆ โดยไม่ถูกสตาร์ทหรือนำมาใช้ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด เพราะขณะที่รถถูกจอดทิ้งไว้แบตเตอรี่ยังคงจ่ายไฟไปเลี้ยงระบบต่างๆ ในรถยนต์ ทำให้กำลังไฟในแบตเตอรี่อ่อนลงเรื่อยๆ


2.การดัดแปลงไดชาร์จ ทำให้สัดส่วนของกระแสไฟในการชาร์ตแบตเตอรี่ เกิดอาการ Over Charge และแบตเตอรี่จะเกิดการชาร์ตถี่และบ่อยเกินไป ส่งผลให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วขึ้น