บี−ควิก สาระเรื่องรถ

แบตเตอรี่

ส่วนประกอบของ แบตเตอรี่

ขั้วแบตเตอรี่ (Pole)
แผ่นธาตุลบ (Negative Plate)
แผ่นกั้น (Separator& Glass mat)
แผ่นธาตุบวก (Positive Plate)
จุกปิด (Vent Plug)
เปลือกหม้อและฝาหม้อ (Container3 & Lid)
ขั้ว (Terminal Pole)

career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com