บี−ควิก สาระเรื่องรถ

แบตเตอรี่

หน้าที่ของ แบตเตอรี่

  • แหล่งพลังงานจ่ายไฟให้แก่สตาร์ทเตอร์ และระบบจุดระเบิดให้แก่เครื่องยนต์ เพื่อให้เครื่องยนต์หมุนและติดเครื่องได้
  • เป็นแหล่งให้พลังงานแก่ระบบไฟฟ้าอื่นๆในรถยนต์เมื่อระบบไฟฟ้าในรถยนต์ต้องการกำลังไฟฟ้ามากกว่าที่ระบบจ่ายไฟของรถยนต์จะจ่ายได้
  • รักษาระดับกระแสไฟให้คงที่
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com