บี−ควิก สาระเรื่องรถ

แบตเตอรี่

การพ่วงสายแบตเตอรี่

ชั้นตอนไม่ยุ่งยาก สามารถทำได้ด้วยตัวเอง

  • เริ่มจากสายเส้นแรกหนีบขั้วบวก(+) ของแบตเตอรี่ลูกที่ไฟหมด โดยถือปลายสายอีกด้านลอยไว้ แล้วจึงหนีบขั้วบวก(+) ของแบตเตอรี่ลูกที่มีไฟ 
  • สายเส้นที่สองหนีบขั้วลบ(-) ของแบตเตอรี่ลูกที่มีไฟ แล้วหนีบอีกปลายเข้ากับตัวถังหรือโลหะในห้องเครื่องยนต์ของรถยนต์คันที่ไม่มีไฟ (ไม่ควรหนีบเข้ากับขั้ว – ของแบตเตอรี่ที่ไฟหมด เพื่อป้องกันการระเบิดของแบตเตอรี่เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก)
  • จากนั้นสตาร์ทเครื่องยนต์ของรถยนต์คันที่มีไฟ แล้วจึงสตาร์ทเครื่องยนต์คันที่ถูกพ่วง
  • เมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วจึงถอดสายพ่วงออกทีละขั้ว โดยเริ่มจากปลายสายขั้วลบ ด้านที่หนีบอยู่กับตัวถังรถ แล้วจึงถอดปลายอีกด้าน 
  • จากนั้นให้ถอดปลายสายขั้วบวก ที่หนีบอยู่กับแบตเตอรี่ลูกที่มีไฟ แล้วจึงถอดปลายสายอีกด้าน โดยในการถอดก็ต้องระวังไม่ให้ปลายสายสัมผัสกับสิ่งใด
career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com