บี−ควิก สาระเรื่องรถ

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่แบบกึ่งแห้ง VS แบบเติมน้ำกลั่น แบบไหนเหมาะกับรถคุณ

แบตเตอรี่แบบเติมน้ำกลั่น คือแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด ส่วนผสมภายในประกอบด้วยโลหะผสมระหว่างตะกั่วและพลวง ต้องคอยตรวจสอบระดับน้ำกลั่นและคอยเติมอยู่เสมอเพื่อให้แบตเตอรี่พร้อมใช้งาน  ข้อดีคือ มีความทนทานต่อประจุไฟฟ้าสูงและความร้อนสูง อายุการใช้งานค่อนข้างนานและราคาถูก แต่ข้อเสียคือต้องคอยเติมน้ำกลั่นอยู่เสมอยิ่งใช้งานหนักยิ่งต้องเติมบ่อย และหากมีการเคลื่อนย้ายตัวแบตเตอรี่ ต้องระวังสารละลายรั่วไหลออกมา แบตเตอรี่เติมน้ำกลั่น จึงเหมาะกับคนที่มีเวลาดูแลรถ และรถยนต์ที่ใช้งานหนัก 


แบตเตอรี่แบบกึ่งแห้ง คือแบตเตอรี่ที่ยังมีรูให้เติมน้ำกลั่นได้ ไม่ต้องดูแลบ่อยเท่าแบตเตอรี่น้ำ แต่ยังต้องดูแลอยู่ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น ปีละ 1-2 ครั้ง ข้อดีคือไม่ต้องตรวจเช็กหรือเติมน้ำกลั่นบ่อยเหมือนกับแบตเตอรี่แบบเติมน้ำกลั่น ข้อเสียคืออายุการใช้งานที่อาจไม่นานเท่าแบตเตอรี่แบบเติมน้ำกลั่น และยังคงต้องตรวจเช็กอยู่บ้าง และมีราคาสูงกว่าแบบเติมน้ำกลั่น แบตเตอรี่แบบกึ่งแห้งเหมาะกับการใช้งานรถยนต์ในชีวิตประจำวัน และคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลรถยนต์