น้ำมันเบรกสำคัญอย่างไรและควรเปลี่ยนเมื่อไหร่

น้ำมันเบรกสำคัญอย่างไร และควรเปลี่ยนเมื่อไหร่

น้ำมันเบรกมีหน้าที่ในการเป็นตัวกลางส่งแรงดันจากแม่ปั๊มเบรกตัวบนไปยังคาลิปเปอร์เบรกสำหรับดิสก์เบรก หรือ ไปยังลูกสูบเบรกสำหรับดรัมเบรกควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกทุก 1 ปี หรือทุกๆ 40,000 กิโลเมตร เพื่อไล่ความชื้นที่ผสมอยู่ในน้ำมันเบรก ออกจากระบบและยังเป็นการป้องกันการกัดกร่อนจากสนิมที่เกิดจากความชื้น ซึ่งส่งผลให้ลูกยางเบรกรั่วได้ง่าย


คุณสมบัติของ “น้ำมันเบรก” ที่ดีเป็นอย่างไร
1. เป็นตัวกลางถ่ายทอดกำลังจากแป้นเบรก สู่ ระบบเบรกได้ดี
2. มีความหนืดที่เหมาะสม ทุกช่วงอุณหภูมิ ทั้งร้อน-เย็น
3. ไม่เป็นอันตรายต่อลูกยาง และชิ้นส่วนที่เป็นโลหะในระบบเบรก
4. เป็นสารหล่อลื่นที่ดี เพื่อป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนที่เสียดสีกัน ภายในระบบเบรก
5. มีจุดเดือดสูงและระเหยได้ยากปัจจัยที่ทำให้ “น้ำมันเบรก” เสื่อมสภาพ

ความร้อน เป็นผลมาจากการเบรกกะทันหัน หรือเบรกบ่อยๆ ภายใต้ความเร็วสูง จะส่งผลให้ “น้ำมันเบรก” ซึมซับความร้อนเอาไว้ หากระบายสู่ส่วนอื่นไม่ทัน น้ำมันเบรกก็จะระเหยกลายเป็นไอในกระบอกสูบเบรก  ส่งผลให้เกิดอาการเบรกหาย-เบรกลึก-เบรกไม่อยู่ หรือที่เรียกว่า “เบรกแตก” ดังนั้น จุดเดือดของ “น้ำมันเบรก” จึงมีความสำคัญมาก ต่อประสิทธิภาพระบบเบรก

ความชื้น เมื่อความชื้นเข้ามาปะปนอยู่ในน้ำมันเบรกส่งผลให้มีจุดเดือดต่ำลง และประเทศไทยจัดเป็นเขตที่มีความชื้นสูง จึงควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรก ตามระยะเวลาทุก 1 ปี 

เพื่อไล่ความชื้นที่ผสมอยู่ในน้ำมันเบรก และยังเป็นการป้องกันการกัดกร่อนจากสนิม ที่เกิดจากความชื้นสะสมในกระบอกสูบเบรก  ซึ่งเป็นต้นตอทำให้ลูกยางเบรกเป็นรอยและรั่วในที่สุด​