ระบบเบรกและผ้าเบรกมีกี่ประเภท ประเภทไหนมีดีอย่างไร

ระบบเบรกในรถยนต์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1. ดรัมเบรก ประกอบด้วยตัวดรัมเป็นโลหะวงกลมติดกับดุมล้อ หมุนไปพร้อมล้อ และชุดฝักเบรกที่ประกอบด้วยผ้าเบรก กลไกปรับแต่งเบรก สปริงดึงกลับ ลูกสูบน้ำมันเบรก โดยสายน้ำมันเบรกจะเชื่อมต่อกับตัวลูกสูบในการดันผ้าเบรกให้ไปเสียดทางกับดรัมเพื่อให้เกิดความฝืด เพื่อชะลอความเร็วรถ ส่วนใหญ่ใช้ในรถบรรทุก รวมถึงรถยนต์ส่วนบุคคลโดยทั่วไปจะใช้เฉพาะล้อหลัง

จุดเด่น   คือ หยุดรถได้เร็ว เพราะก้ามเบรกและดรัมเบรกถูกยึดติดกับดุมล้อ เหมาะกับรถยนต์ที่บรรทุกน้ำหนักมาก
จุดด้อย  คือ ผ้าดรัมเบรกถ่ายเทความร้อนและระบายน้ำได้ไม่ดีเท่าชุดดิสก์เบรก 2. ดิสก์เบรก  ประกอบด้วย แผ่นจานดิสก์ คาลิปเปอร์หรือก้ามปูเบรก ผ้าเบรก ลูกปั๊มน้ำมันเบรก ระบบจะทำงานโดยดันผ้าเบรกให้สัมผัสกับจานเบรก เพื่อให้เกิดความฝืด ทำให้รถหยุด รถบางรุ่นใช้ดิสเบรกทั้ง 4 ล้อ รถยนต์บางรุ่นใช้เพียง 2 ล้อหน้า 

จุดเด่น  คือ สามารถถ่ายเทความร้อนและไล่น้ำออกจากระบบเบรก ได้ดีกว่าดรัมเบรก ทำความสะอาดและบำรุงรักษาง่าย ตอบสนองทันที มีความแม่นยำในการเบรกสูง
จุดด้อย  คือ ราคาสูงกว่าดรัมเบรก พละกำลังในการเบรกน้อยกว่าแบบดรัมเบรก และผ้าเบรกหมดเร็วกว่า