บี−ควิก สาระเรื่องรถ

ระบบเครื่องยนต์และอื่นๆ

ระบบกันสะเทือนแบบคานแข็ง (Rigid Suspension)

คือ แบบดั้งเดิมโดยมากจะพบกับระบบกันเคลื่อนล้อหลัง เพราะจะมีเพลาหมุน (Axle shaft) ต่อออกจากชุดเฟืองท้าย (Differential) ไปสู่ล้อซ้าย และล้อขวาโดยตรง โดยไม่ผ่านข้อต่ออ่อน (Universal Joint) ดังนั้น เฟืองท้าย เพลาขับล้อซ้าย และเพลาขับล้อขวา และบริเวณเพลาขับทั้ง 2 ข้าง จะมีสปริง และโช้คอัพรองรับน้ำหนัก และแรงสะเทือนจากถนน เมื่อล้อซ้ายได้รับแรงสะเทือนใดๆ ก็จะสะท้อนแรงสะเทือนนี้ ไปยังล้ออีกข้างหนึ่งด้วย

ระบบกันสะเทือนแบบอิสระ (Independent Suspension)

คือระบบกันสะเทือนที่ได้รับการพัฒนาให้แยกหน้าที่ รองรับน้ำหนัก และแรงสะเทือนระหว่างล้อซ้าย และล้อขวาออกจากกัน เมื่อล้อใดล้อหนึ่งตกหลุมหรือกระแทกสิ่งกีดขวาง แรงสะเทือนที่เกิดขึ้น ก็จะกระทำต่อล้อนั้นเสียส่วนใหญ่ และจะส่งแรงสะเทือนนี้ไปสู่ตัวรถ และอุปกรณ์ต่อเนื่องกันให้น้อยที่สุด เพื่อให้เกิดความนุ่มนวลในห้องโดยสารมากที่สุด

ระบบกันสะเทือน (Suspension System)

จะมีชิ้นส่วนหลัก 2 ชิ้นส่วน คือ สปริงและโช้คอัพ ทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม ตัวสปริงจะทำหน้าที่รับน้ำหนักตัวรถไว้ด้านบนและรองรับน้ำหนักการกระแทกและการเต้นขึ้นลงของเสื้อเพลาเปลี่ยนเป็นคลื่นสั่นสะเทือน ส่วนโช้คอัพจะทำหน้าที่เป็นตัวหน่วงหรือลดการสั่นสะเทือนที่สปริงดูดซับมาจากการเต้นขึ้นลงของเสื้อเพลา ด้วยความหนืดของของเหลวเป็นตัวต้านทานการเต้นของสปริงระบบกันสะเทือน ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของตัวรถ เครื่องยนต์ ผู้โดยสาร และสิ่งของใดๆ ที่อยู่ในรถ อีกทั้ง ยังช่วยรองรับ แรงสะเทือนจากถนน และยังช่วยทำให้ผู้ขับรถ สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ไปตามทุกสภาพ และความเร็วของถนน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกด้วย อุปกรณ์ รองรับน้ำหนักที่สำคัญ ในระบบกันสะเทือนคือ สปริง (Spring) และโช๊คอัพ (Shock Absorber) ชนิดของระบบกันสะเทือน • ระบบกันสะเทือนแบบคานแข็ง (Rigid Suspension) • ระบบกันสะเทือนแบบอิสระ (Independent Suspension)

ระบบรองรับน้ำหนักและกันสะเทือน

ระบบรองรับน้ำหนักของรถยนต์จะถูกติดตั้งอยู่ระหว่างตัวถังรถด้านบน และเสื้อเพลาล้อด้านล่าง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อ • รองรับน้ำหนักตัวรถ • รองรับการเต้นขึ้นลงของล้อ • รักษาศูนย์ล้อรถขณะขับขี่อย่างมีประสิทธิภาพ • รักษาสภาพการสัมผัสกันระหว่างล้อกับพื้นผิวถนนและระดับตัวรถกับพื้นถนน • ให้เกิดความคล่องตัวในการบังคับเลี้ยว • รับแรงกระทำตามแนวดิ่ง แนวขวาง และแนวยางของตัวรถได้

career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com