3 ข้อ เรื่องเครื่องยนต์ที่ไม่ควรมองข้าม

เครื่องยนต์มีหน้าที่สร้างแรงขับเคลื่อนให้กับรถยนต์ การดูแลเครื่องยนต์อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอด้วย วิธีการดูแลเครื่องยนต์ง่ายๆ 3  ข้อ สามารถช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของเครื่องยนต์ และยังช่วยถนอม ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้อีกด้วย


1.เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญ ควรเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องใหม่ทุกครั้ง เพื่อเครื่องยนต์ที่สะอาด ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์