บี−ควิก สาระเรื่องรถ

ระบบเครื่องยนต์และอื่นๆ

ระบบรองรับน้ำหนักและกันสะเทือน

ระบบรองรับน้ำหนักของรถยนต์จะถูกติดตั้งอยู่ระหว่างตัวถังรถด้านบน และเสื้อเพลาล้อด้านล่าง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อ
• รองรับน้ำหนักตัวรถ
• รองรับการเต้นขึ้นลงของล้อ
• รักษาศูนย์ล้อรถขณะขับขี่อย่างมีประสิทธิภาพ
• รักษาสภาพการสัมผัสกันระหว่างล้อกับพื้นผิวถนนและระดับตัวรถกับพื้นถนน
• ให้เกิดความคล่องตัวในการบังคับเลี้ยว
• รับแรงกระทำตามแนวดิ่ง แนวขวาง และแนวยางของตัวรถได้

career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com