บี−ควิก สาระเรื่องรถ

ระบบเครื่องยนต์และอื่นๆ

ระบบกันสะเทือน (Suspension System)

จะมีชิ้นส่วนหลัก 2 ชิ้นส่วน คือ สปริงและโช้คอัพ ทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม ตัวสปริงจะทำหน้าที่รับน้ำหนักตัวรถไว้ด้านบนและรองรับน้ำหนักการกระแทกและการเต้นขึ้นลงของเสื้อเพลาเปลี่ยนเป็นคลื่นสั่นสะเทือน ส่วนโช้คอัพจะทำหน้าที่เป็นตัวหน่วงหรือลดการสั่นสะเทือนที่สปริงดูดซับมาจากการเต้นขึ้นลงของเสื้อเพลา ด้วยความหนืดของของเหลวเป็นตัวต้านทานการเต้นของสปริงระบบกันสะเทือน ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของตัวรถ เครื่องยนต์ ผู้โดยสาร และสิ่งของใดๆ ที่อยู่ในรถ อีกทั้ง ยังช่วยรองรับ แรงสะเทือนจากถนน และยังช่วยทำให้ผู้ขับรถ สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ไปตามทุกสภาพ และความเร็วของถนน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกด้วย อุปกรณ์ รองรับน้ำหนักที่สำคัญ ในระบบกันสะเทือนคือ สปริง (Spring) และโช๊คอัพ (Shock Absorber)
ชนิดของระบบกันสะเทือน
• ระบบกันสะเทือนแบบคานแข็ง (Rigid Suspension)
• ระบบกันสะเทือนแบบอิสระ (Independent Suspension)

career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com