ดูแลรถยนต์ง่ายๆ ผู้หญิงก็ทำได้

รถยนต์ควรได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอเพื่อการใช้งานที่ยืนยาวและหลีกเลี่ยงอันตรายต่างๆ มาดูวิธีการดูแลรถง่าย 5 ข้อ ที่ผู้หญิงก็ทำได้1. ตรวจเช็กน้ำมันเครื่อง วัดได้จากก้านวัดน้ำมันเครื่อง โดยดึงก้านออกมา เช็ดให้สะอาดแล้วใส่คืนกลับที่เดิม ดึงก้านออกมาอีกครั้ง หากระดับน้ำมันอยู่ระหว่าง F และ L ถือว่าปกติ

2. ตรวจเช็กน้ำมันเบรก ว่าที่ล้อมีน้ำมันรั่วซึมออกมาหรือไม่ และดูระดับน้ำมันเบรก โดยไม่ควรต่ำกว่าระดับ Min และก็ไม่ควรจะสูงเกินระดับ Max


3. ตรวจลมยาง ควรตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยดูระดับที่เหมาะสมได้ที่ข้างประตูคนขับ นอกจากนี้ควรดูดอกยางว่ามีการสึกหรอไปมากแค่ไหนแล้ว