บี−ควิก สาระเรื่องรถ

น้ำมันเครื่องและไส้กรอง

น้ำมันเครื่องทำหน้าที่อะไร?

และทำไมต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะทาง

รู้หรือไม่? รถจอดทิ้งไว้นาน

ก็ควรต้องจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

หน้าที่ของไส้กรอง

และทำไมต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง

สัญญาณเตือน

เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com