บี−ควิก สาระเรื่องรถ

น้ำมันเครื่องและไส้กรอง

การหล่อลื่น คือ การลดแรงเสียดทาน

หรือลดความฝืดระหว่างผิวหน้าของวัตถุที่เคลื่อนที่เสียดสี หรือสัมผัสกัน

โดยการใช้ฟิล์มน้ำมันเข้าไปแทรกอยู่ระหว่างผิวหน้าของวัตถุทั้งสอง โดยปกติวัตถุใด ๆ ก็ตามตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป และมีการเคลื่อนที่เสียดสีกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเคลื่อนที่ไป-กลับ ในแนวดิ่ง หรือเคลื่อนที่เสียดสีกันแบบหมุนรอบตัวเอง หรือเคลื่อนที่กันแบบกระแทกกัน ซึ่งก่อให้เกิดขบวนการต่าง ๆ ดังนี้

เกิดเสียงดัง เกิดความร้อน เกิดการหลอมละลายและเกิดการสึกหรอ

ฉะนั้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก ฯลฯ จึงหนีไม่พ้นจากขบวนการดังกล่าวข้างต้น วิศวกรที่คิดสร้างรถยนต์จึงได้คิดค้นสารหล่อลื่น เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นโดยผลิตสารหล่อลื่นออกมาหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน และโครงสร้างของอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ เครื่องจักรกลนั้น ๆ

Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com