น้ำมันเครื่องเกรดกึ่งสังเคราะห์แตกต่างจากน้ำมันเครื่องชนิดอื่นอย่างไร ?

น้ำมันเครื่องและไส้กรอง น้ำมันเครื่องเกรดกึ่งสังเคราะห์แตกต่างจากน้ำมันเครื่องชนิดอื่นอย่างไร ?

น้ำมันเครื่องเกรดกึ่งสังเคราะห์แตกต่างจากน้ำมันเครื่องชนิดอื่นอย่างไร ?

น้ำมันเครื่องรถยนต์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้ น้ำมันเครื่องเกรดธรรมดา น้ำมันเครื่องเกรดกึ่งสังเคราะห์ น้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์ น้ำมันเครื่องแต่ละชนิดต่างมีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกัน

น้ำมันเครื่องรถยนต์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้ น้ำมันเครื่องเกรดธรรมดา น้ำมันเครื่องเกรดกึ่งสังเคราะห์ น้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์ น้ำมันเครื่องแต่ละชนิดต่างมีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกัน ดังนี้


น้ำมันเครื่องเกรดธรรมดา

น้ำมันเครื่องเกรดธรรมดาผลิตจากน้ำมันแร่ (Mineral Oil) ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ ราคาย่อมเยาที่สุดในน้ำมันเครื่องทั้ง 3 ชนิด แต่ก็มีระยะเปลี่ยนถ่ายที่สั้นที่สุดที่ประมาณ 5,000 กิโลเมตร


น้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์ 

น้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์แท้ จะมีอัตราส่วนของสารสังเคราะห์ที่มากกว่าน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ และยังมีรูปแบบโมเลกุลที่เป็นระเบียบ ขนาดเสมอกันมากกว่า ทำให้มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นดีที่สุด มีระยะเปลี่ยนถ่ายที่ 10,000 กิโลเมตร แต่ก็ตามมาด้วยราคาที่สูงกว่าเกรดธรรมดาและเกรดกึ่งสังเคราะห์


น้ำมันเครื่องเกรดกึ่งสังเคราะห์

น้ำมันเครื่องเกรดกึ่งสังเคราะห์ผลิตจากน้ำมันแร่ และ น้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์ ซึ่งจะมีคุณสมบัติในการช่วยปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่าน้ำมันเครื่องเกรดธรรมดา โดยน้ำมันเครื่องเกรดกึ่งสังเคราะห์จะมีราคาอยู่ช่วงกลางระหว่างน้ำมันเครื่องเกรดธรรมดาและน้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์  ในขณะที่มีระยะเปลี่ยนถ่ายที่สูงถึง 10,000 กิโลเมตรด้วยคุณสมบัติการปกป้องเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างดี และราคาไม่สูงมาก จึงทำให้น้ำมันเครื่องเกรดกึ่งสังเคราะห์เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้รถ ที่สำคัญ อย่าลืมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะการใช้งานที่กำหนด พร้อมเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องทุกครั้ง เพื่อให้น้ำมันเครื่องสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และหากยังเลือกไม่ถูกว่าน้ำมันเครื่องชนิดไหนเหมาะกับการใช้งานของคุณ สามารถนำรถเข้าไปเช็กและขอคำแนะนำจากช่างมืออาชีพได้ที่ บี-ควิก ทุกสาขาทั่วประเทศ 


career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com
เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)