บี−ควิก พูดคุยแบ่งปันสาระเรื่องรถ-เรื่อง น้ำมันเครื่อง #2

น้ำมันเครื่องและไส้กรอง รู้หรือไม่? รถจอดทิ้งไว้นาน

รู้หรือไม่? รถจอดทิ้งไว้นานก็ควรจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

เมื่อรถยนต์ถูกจอดทิ้งไว้นาน ของเหลวต่างๆ นานเข้าก็อาจมีการเสื่อมสภาพได้ ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนต่างๆ ของรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับของเหลวนั้นเสียหายทำงานได้ไม่เต็มที่ โดยของเหลวที่สำคัญคือน้ำมันเครื่องเพราะส่งผลต่อเครื่องยนต์ได้เมื่อนำรถกลับมาใช้งานอีกครั้ง โดยแม้ว่าการจอดรถอยู่กับที่ ไม่มีการเดินทาง จะทำให้ระยะทางที่ใช้รถไม่ถึงกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช่น 5,000 หรือ 10,000 กิโลเมตร แต่ก็ควรยึดเรื่องระยะเวลาที่แนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามคู่มือของรถแทนระยะทาง

career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com