บี−ควิก พูดคุยแบ่งปันสาระเรื่องรถ-เรื่อง น้ำมันเครื่อง #3

น้ำมันเครื่องและไส้กรอง สัญญาณเตือน

สัญญาณเตือน เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่องเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของเครื่องยนต์  เพราะจะช่วยรักษาระดับความร้อนในเครื่องยนต์ให้ปกติ ไม่ร้อนเกินไป และยังป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์อีกด้วย เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่ดีตรงตามรุ่นรถหรือตามคู่มือการใช้รถ ดังนั้นควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนด โดยสังเกตได้จากระยะเวลาที่จดไว้ หรือจำนวนกิโลเมตร นอกจากนี้ยังสังเกตได้จากอาการผิดปกติของรถยนต์ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าคุณควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 

1.เสียงเครื่องยนต์ดังผิดปกติ หากรถยนต์มีเสียงดังผิดปกติมาจากห้องเครื่อง ควรจอดรถและเปิดฝากระโปรงเพื่อตรวจเช็ก น้ำมันเครื่องแห้งหรือเสื่อมสภาพอาจเป็นหนึ่งในต้นเหตุได้

2.อัตราเร่งแย่ลง หรืออืดลงอย่างต่อเนื่อง น้ำมันเครื่องที่เสื่อมสภาพทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทำให้อัตราเร่งอืดลงได้