3 พฤติกรรมอันตรายที่ทำให้โช้คอัพเสียหาย

อายุการใช้งานของโช้คจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ การใช้งานรถยนต์ รวมถึงสภาพของถนน เพื่อเป็นการถนอมโช้คอัพให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยาวนานจึงควรหลีกเลี่ยง 3 พฤติกรรมอันตรายที่สามารถทำให้โช้คอัพเสียหายได้ ดังนี้ 

1.ไม่ชะลอขณะขับผ่านถนนขรุขระและเป็นหลุมลึก  การกระแทกอย่างรุนแรงขณะขับบนถนนที่ขรุขระหรือเป็นหลุมลึก อาจทำให้โช้คอัพรถยนต์แตกและทำให้น้ำมันโช้ครั่วซึมได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของโช้คอัพในการควบคุมการยุบและเด้งของสปริงลดลงได้ เพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงการขับขี่บนพื้นถนนที่ขรุขระหรือเป็นหลุมลึก หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรขับรถอย่างระมัดระวัง และชะลอในขณะที่ต้องขับผ่านหลุมลึก