บี−ควิก สาระเรื่องรถ

โช้คอัพและระบบกันสะเทือน

ประเภทของโช้คอัพแก๊ส

โช้คอัพแก๊ส มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท

  • โช้คอัพแก๊สแรงดันต่ำ ( LOW-PRESSURE GAS SHOCK ABSORBER )

โช้คอัพแก๊สแบบนี้ จะมีลักษณะเหมือนโช้คอัพไฮดรอลิคทั่ว ๆ ไป แต่จะถูกบรรจุแก๊สไนโตรเจน (NITROGEN GAS) ซึ่งเป็นแก๊สแรงดันต่ำ ไว้ภายในส่วนบนของห้องน้ำมันสำรอง ซึ่งจะอัดไว้ด้วยแรงดันประมาณ 10 - 15 กก./ ตารางซม. หรือ 142 - 213 ปอนด์/ ตารางนิ้ว

  • โช้คอัพแก๊สแรงดันสูง ( HI-PRESSURE GAS SHOCK ABSORBER )

โช้คอัพแก๊สแรงดันสูงนี้ จะมีลักษณะต่างจากโช้คอัพแรงดันต่ำคือ โครงสร้างภายในตัวของโช้คอัพ จะมีน้ำมันเพียงห้องเดียว โดยจะไม่มีห้องน้ำมันสำรอง ภายในกระบอกสูบ จะบรรจุน้ำมันไฮดรอลิคไว้ด้านบนของกระบอกสูบ และจะอัดแก๊สไนโตรเจน ซึ่งเป็นแรงดันต่ำไว้ด้านล่างของกระบอกสูบ โดยจะรักษาแรงดันของแก๊สไว้ ด้วยแรงดันประมาณ 20-30 กก/ตารางซม. หรือประมาณ 284-427 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว โดยจะมีลูกสูบที่เคลื่อนที่ได้ (FLOATING PISTON) เป็นตัวขั้นระหว่างน้ำมันไฮดรอลิคกับแก๊สไนโตรเจน

career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com