บี−ควิก สาระเรื่องรถ

ยาง

การเปลี่ยนแปลงขนาดยาง

เราสามารถเปลี่ยนขนาดยางได้ แต่มีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง

โดยที่ขนาดยางเส้นใหม่มีความแตกต่างไปจากขนาดเดิม มีจุดที่จะต้องคำนึงถึง อยู่ 2 ประการ คือ
- ความสามารถในการรับน้ำหนัก ต้องไม่น้อยกว่าขนาดเดิม
- เส้นผ่าศูนย์กลางของยาง ต้องใกล้เคียงขนาดเดิม

ผลเสียของการเปลี่ยนขนาดยางที่ไม่ตรงตามขนาดที่กำหนดของรถ มีดังนี้

ขนาดยางเล็กเกินไป   
- ความสามารถในการรับน้ำหนักลดลง   
- สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง   
- มาตรวัดความเร็วคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง    

ขนาดยางใหญ่เกินไป
- ยางเสียดสีกับส่วนหนึ่งส่วนใดของรถ
- พวงมาลัยหนักขณะใช้ความเร็วต่ำ
- มาตรวัดความเร็วคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com