บี−ควิก สาระเรื่องรถ

ยาง

ส่วนประกอบของยางโดยน้ำหนัก

ในยางรถยนต์ 1 เส้น มีอะไรผสมอยู่บ้าง


ในยาง 1 เส้นนั้นประกอบไปด้วย 
ผงถ่าน  28%

ยางสังเคราะห์  27%     
ยางธรรมชาติ  14%   
น้ำมัน  10%
เส้นลวด  10% 
สารเคมี  4%
เส้นใย  4%
อื่นๆ  3% 

career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com