บี−ควิก สาระเรื่องรถ

ยาง

ผลจากการสูบลมยาง

การสูบลมยาง มากไป น้อยไป มีผลต่างกันอย่างไร?

กรณีสูบลมยางน้อยกว่ากำหนด:    
• อายุยางลดลง
• บริเวณไหล่ยางจะสึกหรอเร็วกว่าส่วนอื่น ๆ
• เกิดความร้อนสูงที่ไหล่ยางทำให้เนื้อยางไหม้แยกจากกัน
• โครงยางบริเวณแก้มยางฉีกขาด หรือหักได้
• สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
• หน้ายางฉีกขาดง่ายที่ความเร็วมากกว่า 100 กม./ชม.

กรณีสูบลมยางมากกว่าเกินกำหนด:
• ลื่นไถลได้ง่าย เนื่องจากพื้นที่ยึดเกาะถนน
• โครงยางระเบิดง่ายเมื่อได้รับแรงกระแทก หรือถูกตำ เนื่องจากโครงยางเบ่งตัวเต็มที่ เกิดการยืดหยุ่นได้น้อย
• ดอกยางจะสึกบริเวณตอนกลางมากกว่าส่วนอื่นๆ
• อายุยางลดลง
• ไม่สะดวกสบายในการขับขี่

career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com