บี−ควิก สาระเรื่องรถ

ยาง

หน้าที่ของยาง

หน้าที่หลัก 4 ประการของยางรถยนต์

1. รับน้ำหนักรถยนต์และน้ำหนักบรรทุก                                                               
2. ลดแรงกระแทกและสั่นสะเทือนจากพื้นถนน
3. เป็นตัวกลางถ่ายทอดพลังงานขับเคลื่อน และการหยุดรถลงสู่พื้นผิวถนน                       
4. ทำให้รถเปลี่ยนทิศทางได้ตามความประสงค์

Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com