เลือกยางดี กี่ฝนก็พร้อม

มาดูเคล็ดลับการเลือกยางรถยนต์ง่ายๆให้เหมาะกับฤดูฝนที่กำลังมาถึง บี-ควิก ขอแนะนำ เคล็ดลับ 3 ข้อง่ายๆในการเลือกยาง ที่จะช่วยให้คุณปลอดภัยและมั่นใจตลอดการขับขี่ ในช่วงฤดูฝน


1.เลือกดอกยางที่มีประสิทธิภาพในการรีดน้ำสูง คือ ดอกยางแบบทิศทางเดียว หรื Directional ที่มีคุณสมบัติ ช่วยรีดน้ำได้ดี ป้องกันอาการเหินน้ำ (Hydroplaning) ที่มักพบบ่อยในฤดูฝน และยังช่วยรักษาสมดุลของรถยนต์ขณะขับขี่เมื่อเจอฝนอีกด้ว

2.เลือกร่องดอกยางที่เหมาะกับการรีดน้ำ และสามารถช่วยหลีกเลี่ยงอาการเหินน้ำได้ ร่องดอกยาง คือ ร่องที่ลึกลงไปจากหน้ายางหรือร่องที่แทรกอยู่ระหว่าง ดอกยาง ทำหน้าที่ในการรีดน้ำออกจากหน้ายาง เพื่อช่วยให้ดอกยางสัมผัสพื้นถนนขณะขับรถบนถนนที่เปียก ร่องยางที่เหมาะสมกับฤดูฝน ควรมีความลึกอย่างน้อย 3 มิลลิเมตร และมีลวดลายเป็นริ้วแฉก หากร่องยางมีความตื้นน้อยจะทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำได้ดี ทำให้มีน้ำแทรกระหว่างหน้ายางกับพื้นถนน อาจทำให้เกิดการลื่นไถลในขณะขับขี่ได้