บี−ควิก สาระเรื่องรถ

ดอกยาง

ส่วนประกอบและประเภทของดอกยาง

ส่วนประกอบดอกยางนั้นสามารถเป็นได้ทั้งเนื้อยางธรรมชาติ หรือ ยางสังเคราะห์ ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

  ยางธรรมชาติ มีคุณลักษณะเด่นคือ ให้ความยืดหยุ่น ระบายความร้อนดี แต่ไม่ทนสึก
  ยางสังเคราะห์ มีคุณลักษณะเด่นคือ ให้ความยืดหยุ่นน้อย ระบายความร้อนพอใช้ แต่ทนสึก

  ส่วนประกอบของดอกยาง มี 3 ส่วน ดังนี้
  1 .ดอกยาง ทำหน้าที่สัมผัสถนน เพื่อให้เกิดการยึดเกาะถนน
  2. ร่องยาง ทำหน้าที่รีดน้ำออกด้านข้าง เพื่อให้ยางได้สัมผัสกับถนนก่อให้เกิดการยึดเกาะได้ตามปกติ จะได้ไม่เกิดการแฉลบหรือการเหินน้ำ ในกรณีที่มีน้ำคั่นกลางระหว่างดอกยางและพื้นถนน หรือสภาวะถนนเปียกนั่นเอง
  3. ร่องเล็กบนดอกยาง ทำหน้าที่ช่วยในการยึดเกาะถนน และเพิ่มความยืดหยุ่นในดอกยาง

 

รูปแบบของดอกยาง มีด้วยกัน 3 รูปแบบได้แก่

 

 หัวข้อ

ดอกเรียบ (RIB)

ดอกบั้ง (LUG)

ดอกผสม (MIX)

คุณลักษณะพิเศษ

ดอกยาง 60%:ร่องยาง 40% / พื้นที่ยึดเกาะถนนมาก 
ลักษะดอกยางมีความต่อเนื่อง

ดอกยาง 40%:ร่องยาง 60% / รูปแบบดอกยางอิสระ 
เพิ่มความสามารถในการตะกุย

ดอกยาง 50%:ร่องยาง 50% / รูปแบบดอกยางอิสระ 
เรียงตัวเหมือนดอกเรียบ

คุณประโยชน์

เกาะถนนดี บังคับแม่นยำ
รีดน้ำเต็มประสิทธิภาพ

มีแรงตะกุยสูง ลุยโคลน ลุยหิมะ
ร่องยางใหญ่ สลัดโคลนได้ดี

ประสิทธิภาพการเกาะถนนลดลง แต่แรงตะกุยดีขึ้น  
รีดน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ

คุณลักษณะเสริม

มีร่องขนาเล็กในดอกยาง ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น
และแรงตะกุย

ดอกยางมีเหลี่ยมกัด

เสริมด้วยร่องเล็กในดอกยาง ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น
และแรงตะกุย

การใช้งาน

รถเก๋ง รถบัสโดยสาร ล้อหน้ารถบรรทุก

รถขับเคลื่อน 4 ล้อ, ล้อหลังรถบรรทุก, รถไถนา

รถ SUV, รถตรวจการณ์

Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com