บี−ควิก สาระเรื่องรถ

ยาง

สัญลักษณ์บนแก้มยาง บอกอะไรบ้าง

สังเกตได้ว่ายางรถยนต์ที่เราใช้กันนั้นนอกจากยี่ห้อที่เด่นเตะตาแล้ว ยังมีชุดตัวเลขบอกค่าต่างๆ เต็มไปหมด เรามาดูกันว่ารหัสตัวเลข หรือตัวอักษรแต่ละตัว มีความหมายอะไรบ้าง?


ความกว้างของหน้ายาง

ความกว้างของหน้ายาง หมายถึง ความกว้างที่วัดจากบริเวณหน้ายางจากซ้ายไปขวา มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร เช่น ยางขนาด 215/70 R15 แสดงว่ายางเส้นนี้มีความกว้างของ หน้ายาง 215 มิลลิเมตร

ความสูงของแก้มยาง / ซีรี่ย์

ความสูงของแก้มยาง คือ อัตราส่วนระหว่างความกว้างของหน้ายาง กับ ความสูงของแก้มยาง มีหน่วยเป็น % หากต้องการทราบความสูงจริงของแก้มยาง สามารถคำนวณได้ดังนี้  
ความกว้างหน้ายาง X (ความสูงของแก้มยาง ÷ 100 ) = ความสูงจริงของแก้มยาง
ยกตัวอย่าง ยางขนาด 215/70 R15
จากตัวอย่าง ยาวหน้ากว้าง 215 มิลลิเมตร และมีความสูง 70% ของความกว้างหน้ายาง คำนวณโดย 215x( 70% ÷ 100 ) = 150.5 มิลลิเมตร

โครงสร้างของยางรถยนต์

หลังจากตัวเลขความกว้างของหน้ายาง และความสูงของแก้มยางแล้ว จะมีตัวอักษรบ่งบอกถึงประเภทของโครงสร้างภายในที่ช่วยรักษาเสถียรภาพของยาง ส่วนใหญ่มักจะเป็นสัญลักษณ์ R - Radial ยางเรเดียล เป็นยางที่มีโครงสร้างประกอบไปด้วยชั้นผ้าใบและแถบเส้นใยเหล็กเสริมหน้ายางอีกชั้น ทำให้ยางเรเดียลมีความยืดหยุ่นสูงกว่ายางธรรมดา

เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ

เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ มีหน่วยเป็นนิ้ว

ดัชนีการรับน้ำหนัก

ความสามารถในการรองรับน้ำหนักที่ยาง 1 เส้นสามารถรองรับได้ หน่วยเป็น กิโลกรัม เรียกว่า “ดัชนีการรับน้ำหนัก” ซึ่งตัวเลขแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีรับน้ำหนักของยางแต่ละเส้น เริ่มต้นที่ 80 ถึง 112 ซึ่งตัวเลขแสดงถึงความสามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 450 ถึง 1,120 กิโลกรัม 

ดัชนีระบุความเร็วของยาง

ดัชนีความเร็วของยาง แสดงถึง ความเร็วสูงสุดที่สามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งยางได้รับการรองรับให้บรรทุกน้ำหนักภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ยกตัวอย่างเช่น ดัชนีระบุความเร็วยางเท่ากับ W  หมายถึงสามารถใช้ความเร็วได้สูงสุด 270 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งยางที่มีดัชนีความเร็วสูงย่อมมีสมรรถนะในการยึดเกาะถนนได้ดี การเปลี่ยนยางทดแทนควรใช้ยางที่มีดัชนีระบุความเร็วยางเช่นเดิมหรือสูงกว่าเดิม เพื่อรักษามาตรฐานความเร็วของรถยนต์

DOT ยาง ( วันเดือนปีที่ผลิตยาง )

เลข DOT  ยางที่อยู่บนตัวยางคือ วันที่ผลิตยาง โดยตัว DOTยางจะมีตัวเลข4ตัวแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่ม 2 ตัวแรก หมายถึง สัปดาห์ที่ผลิต  กลุ่ม 2 ตัวหลัง หมายถึงปีที่ผลิต เช่น 2420 หมายความว่า ยางนี้ถูกผลิตในสัปดาห์ที่ 24 ปี 2020 นั่นเอง

career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com