บี−ควิก สาระเรื่องรถ

ยาง

การเปลี่ยนขนาดกระทะล้อ(หรือแม็ก)ที่เหมาะกับยาง

สิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อจะเปลี่ยนขนาดกระทะล้อ(หรือแม็ก) มีดังนี้

กระทะล้อกว้างเกินไป    
- ความสามารถในการยึดเกาะถนนลดลง    
- ความนุ่มนวลในการขับขี่ลดลง        
- ดอกยางสึกผิดปกติ        

กระทะล้อแคบไป
- ความสามารถในการยึดเกาะถนนลดลง
- ขอบยางเสียหายได้ง่าย
- ดอกยางสึกผิดปกติ

career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com