บี−ควิก สาระเรื่องรถ

ยาง

สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนยาง

ยางก็ไม่ได้แตก จะเปลี่ยนไปเพื่ออะไร เรามีคำตอบครับ


1. ยางหมดอายุการใช้งาน (2 ปี หรือ 50,000 กม.มาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตยาง)
2. ดอกยาง แข็ง กระด้าง บวม เสียงดัง มีรอยแตกร้าว
3. ไม่ยึดเกาะถนนเวลาเข้าโค้ง ลื่นไถล
4. เบรกไม่อยู่ ระยะเบรกยาว
5. มีรอยบาดแผลที่ยาง (โดยเฉพาะบริเวณแก้มยาง)
6. ไม่สามารถเก็บลมอยู่ได้
7. ดอกยางหมดถึงจุดที่กำหนด (TWI: Tread Wear Indicator)  

career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com