บี−ควิก สาระเรื่องรถ
สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนยาง

ยางก็ไม่ได้แตก จะเปลี่ยนไปเพื่ออะไร เรามีคำตอบครับ

ผลจากการสูบลมยาง

การสูบลมยาง มากไป น้อยไป มีผลต่างกันอย่างไร?

อายุยาง กับ การบรรทุก (Load Capacity)

อายุการใช้งานของยางจะใช้ได้นานแค่ไหน น้ำหนักบรรทุกก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย

อายุยางกับการใช้ความเร็ว (Speed)

พฤติกรรมในการขับมีผลต่ออายุยางเช่นกัน

การสลับยางและการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ

การสลับยางและการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ สำคัญอย่างไร

การเปลี่ยนแปลงขนาดยาง

เราสามารถเปลี่ยนขนาดยางได้ แต่มีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง

Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com