บี−ควิก พูดคุยแบ่งปันสาระเรื่องรถ-เรื่อง ระบบปัดน้ำฝน Home page

สาระเรื่องรถ - ระบบปัดน้ำฝน Home page

ส่วนประกอบของใบปัดน้ำฝน

ใบปัดน้ำฝนมีส่วนประกอบดังนี้- แผ่นยาง (Rubber Blade) สำหรับกวาดผิวหน้ากระจก - ชุดสปริงแผ่นหรือ แหนบ (Leaf Spring Packing) สำหรับกดให้แผ่นยางแนบสนิทกับผิวหน้ากระจก - ก้านใบ (Levers) สำหรับยืดและติดตั้งแผ่นยาง - ตัวล็อก (Clips) สำหรับการติดตั้งใบปัดน้ำฝนกับแขนปัดน้ำฝน

เรื่องควรรู้ของใบปัดน้ำฝน

น้ำยาล้างกระจกเป็นของเหลวที่มีอัลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบหลัก นำมาผสมกับน้ำ สารทำละลายและสารป้องกันสนิมสำหรับใช้ทำความสะอาดกระจกบังลม น้ำยาล้างกระจกจะมีคุณสมบัติที่ไม่เกิดการกัดกร่อนยางหรือสี แต่จะชำระล้างสิ่งสกปรกและคราบน้ำมันโดยการทำงานของใบปัด อะไรเป็นสาเหตุให้ยางใบปัดน้ำฝนเสื่อมสภาพ ? ใบปัดน้ำฝนเสื่อมสภาพเนื่องจากสาเหตุเล่านี้และไม่สามารถมองเห็นทัศนวิสัยระยะไกลได้ --- ผิวสัมผัสส่วนปลายมีการสึกหรอจากการทำงานตามปกติของใบปัด --- เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะหลบเลี่ยงสิ่งสกปรกและผงทรายละเอียดที่อยู่ระหว่างยางใบปัดกับกระจกได้จึงเกิดความเสียหายขึ้นโดยใบปัดน้ำฝนจะปัดเป็นเส้น ๆ --- เมื่อใบปัดน้ำฝนผ่านการใช้งานนาน ๆ ยางใบปัดน้ำฝนจะแข็งตัว การยืดหยุ่นตัวจะลดลงและความบกพร่องในการปัดจะเกิดขึ้นเนื่องจากหน้าสัมผัสระหว่างยางใบปัดกับกระจกไม่ดีรวมทั้งอาจเกิดจากใบปัดน้ำฝนเกิดอาการสั่นเต้น หรือ อาการอื่น ๆ ใบปัดน้ำฝนจะใช้งานได้นานเท่าไร ? เป็นการยากที่จะเจาะจงระยะเวลาสำหรับการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน การเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนสามารถทำได้เนื่องจากราคาค่องข้างถูก ดังนั้นควรจะเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนปีละครั้งตามระยะเวลาในการตรวจสอบตามระยะ ข้อแนะนำ - การที่จะทำให้ใบปัดน้ำฝนมีอายุใช้งานนาน ๆ นั้น ใบปัดน้ำฝนควรทำงานหลังจากใช้น้ำฉีดล้างพวกเศษผงทรายและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ผิวกระจกแม้ว่าฝนจะเริ่มตกแล้วก็ตาม อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคราบน้ำมันเกาะติดอยู่ที่กระจกด้วยเหตุนี้ควรใช้อะไรในการทำความสะอาด ? เมื่อคราบน้ำมันเกาะติดกับกระจกหยดน้ำและคราบน้ำบนกระจกจะไม่สม่ำเสมอและการสะท้อนของแสงไม่สม่ำเสมอด้วยซึ่งเป็นสาเหตุของการหักเหของแสงนอกจากนี้ยังอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการเต้นสั่นของใบปัดน้ำฝนสารประกอบของน้ำยาล้างกระจกจะถูกใข้เพื่อทำให้คราบน้ำมันหลุดออกได้ง่ายโดยน้ำยาจะดูดซึมคราบน้ำมันเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำยาล้างกระจกถูกใข้ในขณะเดียวกันกับที่ปัดน้ำฝนทำงานคราบน้ำมันก็จะถูกปัดออกไป อย่างไรก็ตามเมื่อคราบน้ำมันที่ติดอยู่กับกระจกมีปริมาณมากก็จำเป็นต้องใข้น้ำยาเช็ดกระจกในการทำความสะอาด ชัดเจนทุกสภาวะอากาศ ขึ้นอยู่กับใบปัดน้ำฝน ? หน้าที่ใบปัดน้ำฝน มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการมองเห็นภายใต้สภาวะอากาศต่าง ๆ เช่น ฝนตก เป็นต้น ใบปัดน้ำฝน ประกอบด้วยมอเตอร์ (motor) ตัวเชื่อม (link) แขน (arm) และยางปัด (blades) ยางปัดจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระจกด้านหน้าในการปัดน้ำฝนและฝุ่น คุณสมบัติที่ดีของใบปัดน้ำฝน ? 1. ทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพ หน้าสัมผัสของยางปัดน้ำฝนระหว่างปลายของยางปัดกับผิวกระจกควรจะประมาณ 0.01-0.05 มม. 2. มีความทนทานและทนความร้อน (Durabillty and Heat Resistance) ยางปัดต้องทำจากยางคุณภาพสูงสามารถทนต่อแสงแดดรังสีอุลตราไวโอเลต โอโซน และ ไอเสีย 3. ทนต่อสารเคมี (Chemical Resistance) ใบปัดต้องทนต่อสารเมททานอล (Methanal) และสารละลายอื่น ๆ ที่ใช้ในการล้าง 4. ทนต่อการทำงานของสารเคมี (Anti-Corrosion) ใบปัดต้องมีการป้องกันสนิมและไม่เป็นตัวนำ เพื่อที่จะป้องกันใบปัดจากสารซัลไฟตในอากาศ 5. มีความมั่นคง (Stability) ใบปัดต้องมั่นคง และไม่ยกขึ้นเมื่อความเร็วสูงขึ้น ควรเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนทันที ? ควรเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนทันทีเมื่อเกิดอาการดังต่อไปนี้ 1. เมื่อใบปัดปัดแล้วเกิดเส้นเป็นจำนวนมากหรือเป็นรอยมัว 2. เมื่อใบปัดปัดแล้วเกิดรอยเปื้อนขนาดใหญ่ 3. เมื่อใบปัดปัดแล้วยางสัมผัสไม่ดีกับผิวหน้ากระจก

ระบบปัดน้ำฝน

ระบบปัดน้ำฝนประกอบด้วย มอเตอร์ปัดน้ำฝน (Wiper Motor) ก้านต่อปัดน้ำฝน (Wiper Link) แขนปัดน้ำฝน (Wiper Arm) และใบปัดน้ำฝน (Winper Blade)

มอเตอร์ปัดน้ำฝน ( Wiper Motor )

มอเตอร์ปัดน้ำฝนแบ่งตามวิธีการสร้างสนามแม่เหล็ก ( Field Generation ) ออกเป็น 2 แบบ - แบบขดลวด ( Wound-Rotor Type ) แบบนี้ใช้ขดลวด พันรอบแกนเหล็กสร้างสนามแม่เหล็ก - แบบแม่เหล็กถาวร ( Ferrite Magnet Type ) แบบนี้ใช้แม่เหล็กถาวรเฟอไรต์สร้างสนามแม่เหล็ก ปัจจุบันมอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวรได้ถูกพัฒนาขึ้นและมีขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบามอเตอร์กระแสตรงมีการใช้แม่เหล็กถาวรกันอย่างกว้างขวาง

ก้านต่อปัดน้ำฝน ( Wiper Link )

ก้านต่อปัดน้ำฝนมีหน้าที่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบหมุนของมอเตอร์ ปัดน้ำฝน มาเป็นการเคลื่อนที่แบบส่ายไปมาของแกนหมุน แขนปัดน้ำฝนแบ่งได้เป็น 2 แบบ - แบบเส้นลวด ( Wire Type ) - แบบก้านต่อ ( Link Type ) ปัจจุบันแขนปัดน้ำฝน ที่ใช้กันทั่วไปคือ แบบก้านต่อ ( Link Type )

ส่วนประกอบของแขนปัดน้ำฝน

แขนปัดน้ำฝน (Wiper Arm) แขนปัดน้ำฝน ประกอบด้วยส่วนประกอบดังนี้ - ส่วนหัว (Arm Head) สำหรับยึดเข้ากับแกนหมุน (Wiper Shaft) - สปริง (Spring) สำหรับทำให้ใบปัดน้ำฝน มีแรงกดแนบสนิทกับกระจก - ส่วนแขน (Arm Piece) สำหรับติดตั้งใบปัดน้ำฝน - ช่วงกลาง (Retainer) สำหรับครอบส่วนประกอบทั้งหมดไว้

career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com