ใบปัดน้ำฝน เสื่อมสภาพมีอาการอย่างไร อะไรคือสาเหตุ

ปกติแล้วใบปัดน้ำฝน มีอายุการใช้งานประมาณ 6 – 12 เดือน ขึ้นอยู่กับการดูแลและใช้งาน ใบปัดน้ำฝนที่เสื่อมสภาพอาจส่งผลเสียต่อชิ้นส่วนอื่นๆได้ เช่น ทำให้กระจกหน้ารถเป็นรอย หรือส่งผลทำให้ทัศนวิสัยการขับขี่แย่ลง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ใบปัดน้ำฝนเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร ดังนั้นเราควรหมั่นตรวจสอบ ว่าใบปัดน้ำฝนยังสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีหรือไม่?

1.การเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน โดยปกตินั้น ใบปัดน้ำฝนมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 6 เดือนถึง 1 ปี  ซึ่งเราสามารถเช็กสภาพยางใบปัดน้ำฝนแบบง่ายๆ ด้วยการสัมผัส ยางของใบปัดน้ำฝนดูว่า มีความแห้งเป็นขุย หรือทดลองเอาเล็บกดลงไปที่ยางของใบปัด หากเกิดรอยหรือเนื้อยางไม่คืนรูป แสดงว่าถึงเวลาที่ควรเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนแล้ว


2. ความร้อนจากแสงแดด แม้ว่าใบปัดน้ำฝนนั้นอาจจะไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเป็นประจำ แต่ก็มีโอกาสชำรุดหรือเสื่อมสภาพได้ หากมีการจอดรถตากแดดนานๆ หรือเป็นประจำซึ่งจะทำให้ยางใบปัดน้ำฝนกรอบ ขาดความยืดหยุ่น จากการที่แผ่นยางของใบปัดน้ำฝนแนบกับกระจกที่สะสมความร้อนจากแสงแดด ดังนั้น หากเลือกได้ควรเลือกจอดรถในร่มจะดีกว่า