บี−ควิก สาระเรื่องรถ

ระบบปัดน้ำฝน

ระบบปัดน้ำฝน

ระบบปัดน้ำฝนประกอบด้วย มอเตอร์ปัดน้ำฝน (Wiper Motor) ก้านต่อปัดน้ำฝน (Wiper Link) แขนปัดน้ำฝน (Wiper Arm) และใบปัดน้ำฝน (Winper Blade)

career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com