บี−ควิก สาระเรื่องรถ

ระบบปัดน้ำฝน

ส่วนประกอบของแขนปัดน้ำฝน

แขนปัดน้ำฝน (Wiper Arm) แขนปัดน้ำฝน ประกอบด้วยส่วนประกอบดังนี้
- ส่วนหัว (Arm Head) สำหรับยึดเข้ากับแกนหมุน (Wiper Shaft)
- สปริง (Spring) สำหรับทำให้ใบปัดน้ำฝน มีแรงกดแนบสนิทกับกระจก
- ส่วนแขน (Arm Piece) สำหรับติดตั้งใบปัดน้ำฝน
- ช่วงกลาง (Retainer) สำหรับครอบส่วนประกอบทั้งหมดไว้

career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com