บี−ควิก สาระเรื่องรถ

ระบบปัดน้ำฝน

ส่วนประกอบของใบปัดน้ำฝน

ใบปัดน้ำฝนมีส่วนประกอบดังนี้

- แผ่นยาง (Rubber Blade) สำหรับกวาดผิวหน้ากระจก
- ชุดสปริงแผ่นหรือ แหนบ (Leaf Spring Packing) สำหรับกดให้แผ่นยางแนบสนิทกับผิวหน้ากระจก
- ก้านใบ (Levers) สำหรับยืดและติดตั้งแผ่นยาง
- ตัวล็อก (Clips) สำหรับการติดตั้งใบปัดน้ำฝนกับแขนปัดน้ำฝน

career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com