บี−ควิก สาระเรื่องรถ

ระบบปัดน้ำฝน

มอเตอร์ปัดน้ำฝน ( Wiper Motor )

มอเตอร์ปัดน้ำฝนแบ่งตามวิธีการสร้างสนามแม่เหล็ก ( Field Generation ) ออกเป็น 2 แบบ
- แบบขดลวด ( Wound-Rotor Type ) แบบนี้ใช้ขดลวด พันรอบแกนเหล็กสร้างสนามแม่เหล็ก
- แบบแม่เหล็กถาวร ( Ferrite Magnet Type ) แบบนี้ใช้แม่เหล็กถาวรเฟอไรต์สร้างสนามแม่เหล็ก

ปัจจุบันมอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวรได้ถูกพัฒนาขึ้นและมีขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบามอเตอร์กระแสตรงมีการใช้แม่เหล็กถาวรกันอย่างกว้างขวาง

career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com