บี−ควิก สาระเรื่องรถ

ระบบปัดน้ำฝน

การติดตั้งใบปัดน้ำฝนเข้ากับแขนปัดน้ำฝน

1. วิธียึดด้วยบานพับตรงกลาง (Center Hinge Type) แบ่งเป็น 2 แบบ 1.1 แบบง่าม (Bayonet Type) 1.2 แบบตัวล็อคอยู่ภายใน (Interlock Type) 2. วิธียึดจับด้านข้าง (Side Latch Type) แบ่งเป็น 2 แบบ 1.1 แบบสลัก (Pin Type) 1.2 แบบสกรู (Screw Type) ในปัจจุบันแบบยึดจับด้านข้างด้วยสกรู นิยมใช้กันโดยทั่วไปเนื่องจากใบปัดต่ำลงและใบปัดยึดกับแขนใบปัดได้แน่นยิ่งขึ้น

วิธีการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน

ถอดใบปัดน้ำฝน 1. สำรวจเขี้ยวล็อค ด้านปลายแขนใบปัดด้านหนึ่ง จะล็อคยางใบปัดไว้ 2. บีบยางบริเวณเขี้ยวที่ล็อคใบปัด เพื่อหลบเขี้ยวล็อค ให้ยางหลุดออกมา 3. ดึงยางใบปัดออกจากช่องโครงใบปัดประกอบใบปัดอันใหม่ 1. ประกอบยางอันใหม่สอดด้านปลายเข้าช่องโครงใบปัดด้านที่ล็อคใบปัด ดันยางเข้าไปตามช่องในโครงใบปัด 2. จนกระทั้งยางใบปัดทั้งหมดเข้าอยู่ในช่องโครง บีบยางด้านปลายใบปัดเพื่อให้เขี้ยวล็อคยางใบปัดในตำแหน่งเดิมสำคัญ ! - ก้านปัดน้ำฝนที่อยู่ด้านหน้าทางเบาะคนขับ มีรูปร่างแตกต่างไปจากก้านปัดน้ำฝนทางด้านเบาะคนนั่ง จากเหตุผลอันนี้ ก้านปัดน้ำฝนมีเครื่องหมาย (D สำหรับด้านเบาะคนขับ และ P ด้านเบาะคนนั่ง แน่ใจว่าได้ประกอบก้านปัดน้ำฝนทางด้านที่ถูกต้องแล้ว ) - อย่าดันก้านปัดน้ำฝนลงเมื่อถอดใบปัดออก มันจะทำความเสียหายกับกระจกบังลมหน้า

career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com