บี−ควิก สานฝันปันรัก

csr สานฝันปันสุข

มอบสิ่งของให้โรงเรียนบ้านค้างอ้อย

2020-01-02

อ.นาหมื่น จ.น่าน

โดยมอบชุดเครื่องเสียง พัดลม ถาดหลุมใส่อาหาร และเลี้ยงสายไหมเด็กๆ

Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com