บี−ควิก(CSR) โครงการสานฝันปันสุข - สร้างอาคารเรียน จ.แม่ฮ่องสอน

csr สร้างอาคารเรียนให้น้องๆ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพ 193

สร้างอาคารเรียนให้น้องๆ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพ 193

2020-01-23

อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

รื้ออาคารบ้านพักครู และสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com