บี−ควิก(CSR) โครงการสานฝันปันสุข - แบ่งปันรอยยิ้ม จ.กาญจนบุรี

csr แบ่งปันรอยยิ้มให้น้องๆ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาละวะ

แบ่งปันรอยยิ้มให้น้องๆ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาละวะ

2020-01-16

จ.กาญจนบุรี

เดินทางนำสิ่งของไปมอบให้เด็กๆที่อยู่ในเขาลึก พร้อมทำอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กๆ