บี−ควิก(CSR) โครงการสานฝันปันสุข - บริจากยางเก่า จ.เชียงใหม่

csr บี-ควิก สานฝันปันสุข บริจากยางเก่า จำนวน 200 เส้น

บริจากยางเก่า จำนวน 200 เส้น

2020-06-04

โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงใหม่

บี-ควิก ผู้นำอันดับ 1 ของตลาดศูนย์บริการรถยนต์แบบครบวงจร และโครงการสานฝันปันสุข ได้ทราบถึงปัญหาสภาพหน้าดินไม่แข็งแรง เนื่องจากถูกน้ำฝนกัดเซาะ ส่งผลให้อาคารเรียนภายในโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความเสียหาย และมีความเสี่ยงที่อาคารเรียนที่อยู่ด้านบนอาจพังถล่มลงมาได้ บี-ควิก และโครงการสานฝันปันสุข จึงได้จัดโครงการบริจาคยางเก่า จำนวน 200 เส้น ให้กับทางโรงเรียนนำไปใช้เป็นโครงสร้างป้องกันหน้าดินจากการกัดเซาะของน้ำฝน เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้กับอาจารย์และนักเรียนของโรงเรียน    

Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com