บี−ควิก(CSR) โครงการสานฝันปันสุข Page2

csr สานฝันปันสุข Page2

มอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน บ้านน้ำเลา
2019-01-15

อ.นาหมื่น จ.น่าน

บริจาคเครื่องมือแพทย์
2019-01-14

โรงพยาบาลนาหมื่น จ.น่าน

มอบเครื่องวัดความดันและกระเป๋าอุปกรณ์เวชภัณฑ์ให้ผู้สูงอายุ และ อสม. บ้านหัวเมือง
2018-04-18

อ.นาน้อย จ.น่าน

มอบของใช้จำเป็นให้เด็กพิการบ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด
2017-05-13

บ้านนนทภูมิปากเกร็ด จ.นนทบุรี

มอบเครื่องวัดความดันและกระเป๋ายาให้ อสม. บ้านสันติสุข
2017-03-13

ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน

มอบสิ่งของให้น้องๆ ที่โรงเรียนจอลือใต้
2017-02-23

ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com