บี−ควิก(CSR) โครงการสานฝันปันสุข Page3

csr สานฝันปันสุข Page3

สร้างเสาธงใหม่ให้น้องๆ ที่จอลือเหนือ
2017-02-22

ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ติดตั้งปั๊มน้ำ ให้น้องๆ ได้มีน้ำสะอาดใช้
2017-02-21

อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

นำสิ่งของไปมอบให้น้องๆ บ้านแม่ปะน้อย
2016-12-22

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทยภูเขา บ้านแม่ปะน้อย ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

มอบทุนการศึกษา "ปันสุข" ให้น้อง ๆ โรงเรียนใน อ.แม่สะเรียง
2016-11-28

อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com