บี-ควิก บี−ควิก ข่าวสารและกิจกรรม- B-Quik B-Strong ปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ข่าวและกิจกรรม B-Quik B-Strong ปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

B-Quik B-Strong ปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

ทีมผู้บริหาร บริษัท บี-ควิก จำกัด บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วย COVID-19 ให้กับ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี รวมมูลค่า 200,000 บาท ประกอบด้วย เตียงสำหรับผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยไฟฟ้า จำนวน 5 เตียง เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 เครื่อง และ Fingertip Pulse Oximeter จำนวน 25 เครื่อง

career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com