บี-ควิก บี−ควิก ข่าวสารและกิจกรรม- B-Quik B-Strong ปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ข่าวและกิจกรรม B-Quik B-Strong ปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

B-Quik B-Strong ปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

มอบชุด PPE 200 ชุด และยางรถยนต์ พร้อมบริการติดตั้งให้รถฉุกเฉินกับรถพยาบาลทุกคันของวชิรพยาบาล

บริษัท บี-ควิก จำกัด โดยคุณเฮงก์ โจฮัน คิกส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณบุศรารัตน์ อัสสรัตนกุล ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายปฏิบัติการ และพนักงาน ร่วมด้วย คุณมิกค์ ทองระย้า ได้เดินทางไป วชิรพยาบาล เพื่อบริจาคมอบชุด PPE จำนวน 200 ชุด มูลค่า 50,000 บาท และยางรถยนต์ พร้อมบริการติดตั้งให้รถฉุกเฉินกับรถพยาบาลทุกคัน รวมทั้งบริจาคเงิน จำนวน 250,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมี ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ รศ.ดร. เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนันดา ตระการวนิช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นผู้รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์


career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com