บี−ควิก ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

บี-ควิก ปรับเวลาทำการ

เป็น 8.00 น. ถึง 20.00 น. เฉพาะสาขาใน 6 จังหวัด ได้แก่กรุงเทพ นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และปทุมธานี

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 💛
บี-ควิก ขอปรับเวลาการให้บริการ เฉพาะสาขาใน 6 จังหวัด ได้แก่กรุงเทพ นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และปทุมธานี
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้าถึง 2 ทุ่ม จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง สอบถาม โทร. 1153

career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com