แบตเตอรี่/แบตแมน Page2

แบตเตอรี่/แบตแมน Page2

ค้นหาแบตเตอรี่จากปริมาณแอมป์

more

ดูทั้งหมด

map

ค้นหาแบตเตอรี่จากรุ่นรถ

more

ดูทั้งหมด

map


brand_logo

แบตเตอรี่ YUASA 75 แอมป์ (DIN75L)

เติมน้ำกลั่น

โปรโมชั่น B-Quik Expo ลด 1,000 บาท โดยต้องเทิร์นแบตเตอรี่ลูกเก่า
price ราคาโปรโมชั่น ต้องเทิร์นแบตเตอรี่ลูกเก่าเท่านั้น 2,690 บาท ราคามีผลถึงวันที่ 2021-11-30
price ราคาปกติ 3,690 บาท

brand_logo

แบตเตอรี่ YUASA 75 แอมป์ (75D31R)

เติมน้ำกลั่น

โปรโมชั่น B-Quik Expo ลด 1,000 บาท โดยต้องเทิร์นแบตเตอรี่ลูกเก่า
price ราคาโปรโมชั่น ต้องเทิร์นแบตเตอรี่ลูกเก่าเท่านั้น 2,290 บาท ราคามีผลถึงวันที่ 2021-11-30
price ราคาปกติ 3,290 บาท

brand_logo

แบตเตอรี่ YUASA 85 แอมป์ (95D31R)

เติมน้ำกลั่น

โปรโมชั่น B-Quik Expo ลด 1,000 บาท โดยต้องเทิร์นแบตเตอรี่ลูกเก่า
price ราคาโปรโมชั่น ต้องเทิร์นแบตเตอรี่ลูกเก่าเท่านั้น 2,790 บาท ราคามีผลถึงวันที่ 2021-11-30
price ราคาปกติ 3,790 บาท

brand_logo

แบตเตอรี่ YUASA 45 แอมป์ (50B24R -SMF )

ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น

โปรโมชั่น B-Quik Expo ลด 1,000 บาท โดยต้องเทิร์นแบตเตอรี่ลูกเก่า
price ราคาโปรโมชั่น ต้องเทิร์นแบตเตอรี่ลูกเก่าเท่านั้น 1,990 บาท ราคามีผลถึงวันที่ 2021-11-30
price ราคาปกติ 2,990 บาท

brand_logo

แบตเตอรี่ YUASA 45 แอมป์ (50B24L -SMF )

ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น

โปรโมชั่น B-Quik Expo ลด 1,000 บาท โดยต้องเทิร์นแบตเตอรี่ลูกเก่า
price ราคาโปรโมชั่น ต้องเทิร์นแบตเตอรี่ลูกเก่าเท่านั้น 1,990 บาท ราคามีผลถึงวันที่ 2021-11-30
price ราคาปกติ 2,990 บาท

คุณสามารถค้นหา เปรียบเทียบ และดูแบตเตอรี่ทั้งหมด


ตารางแสดงเรื่องการรับประกันและเงื่อนไขการรับประกัน

สินค้า/บริการ ระยะรับประกัน เงื่อนไขการรับประกัน
แบตเตอรี่ 1 ปี (ไม่จำกัดระยะทาง) รับประกันคุณภาพของแบตเตอรี่เท่านั้น ไม่รวมข้อบกพร่องของระบบไฟฟ้า ไดชาร์จ สตาร์ทเตอร์ หรือ การดูแลน้ำกลั่น
หมายเหตุ : รับประกันความบกพร่องที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น ไม่ครอบคลุมกรณีใช้รถในเชิงพาณิชย์ สงวนสิทธิ์ในการใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 6-8 สัปดาห์ โดยลูกค้าต้องซื้อสินค้าเพื่อใช้ระหว่างรอผลการตรวจสอบ หากผลการตรวจสอบความบกพร่องของสินค้าเกิดจากการผลิตหรือการติดตั้งของ บี-ควิก บริษัทฯ จะรับผิดชอบโดยการคืนเงินค่าสินค้าตามเปอร์เซ็นต์การใช้งานที่เหลือ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)
career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com