บี−ควิก สินค้า - แบตเตอรี่

แบตเตอรี่/แบตแมน

ค้นหาแบตเตอรี่จากปริมาณแอมป์

more

ดูทั้งหมด

map

ค้นหาแบตเตอรี่จากรุ่นรถ

more

ดูทั้งหมด

map


brand_logo

แบตเตอรี่ ขนาด 85 แอมป์

เติมน้ำกลั่น

price ราคาปกติ 3,790 บาท

brand_logo

แบตเตอรี่ ขนาด 90 แอมป์

เติมน้ำกลั่น

price ราคาปกติ 4,090 บาท

brand_logo

แบตเตอรี่ ขนาด 75 แอมป์ ขั้วจม

เติมน้ำกลั่น

price ราคาปกติ 3,890 บาท

brand_logo

แบตเตอรี่ ขนาด 75 แอมป์ ขั้วจม

กึ่งแห้ง

price ราคาปกติ 4,490 บาท

brand_logo

แบตเตอรี่ ขนาด 75 แอมป์ ขั้วจม

กึ่งแห้ง

price ราคาปกติ 4,490 บาท

คุณสามารถค้นหา เปรียบเทียบ และดูแบตเตอรี่ทั้งหมด


ตารางแสดงเรื่องการรับประกันและเงื่อนไขการรับประกัน

สินค้า/บริการ ระยะรับประกัน เงื่อนไขการรับประกัน
แบตเตอรี่ 1 ปี (ไม่จำกัดระยะทาง) รับประกันคุณภาพของแบตเตอรี่เท่านั้น ไม่รวมข้อบกพร่องของระบบไฟฟ้า ไดชาร์จ สตาร์ทเตอร์ หรือ การดูแลน้ำกลั่น
หมายเหตุ : รับประกันความบกพร่องที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น ไม่ครอบคลุมกรณีใช้รถในเชิงพาณิชย์ สงวนสิทธิ์ในการใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 6-8 สัปดาห์ โดยลูกค้าต้องซื้อสินค้าเพื่อใช้ระหว่างรอผลการตรวจสอบ หากผลการตรวจสอบความบกพร่องของสินค้าเกิดจากการผลิตหรือการติดตั้งของ บี-ควิก บริษัทฯ จะรับผิดชอบโดยการคืนเงินค่าสินค้าตามเปอร์เซ็นต์การใช้งานที่เหลือ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com